Synoniemen voor Assepoester en ander woord voor Assepoester

Assepoester bestaat uit 11 letters.
Assepoester bevat 4 klinkers.
Assepoester bevat 7 medeklinkers.
Assepoester ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Assepoester: een vrouwelijke huishoudster die allerlei ondergeschikt werk doet

Synoniemen voor "Assepoester":


Assepoester ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Assepoester: een huisknecht

Synoniemen voor "Assepoester":


Woorden die te maken hebben met Assepoester

deze woorden zijn gevonden op: Wikipedia

Er zijn helaas geen puzzels gevonden waar Assepoester in voor komt

Wellicht kun jij er een vinden

Er is nu gezocht op het woord Assepoester.

Er is nu gezocht op het woord Assepoester.

We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter A

12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters As van het woord Assepoester

#synoniemen

#synoniemen nederlands

#synoniem

#synoniemenwoordenboek

#Puzzelwoordenboek

#puzzel woord

#ander woord voor

#oefening

#suggestie

Wat is een synoniem?
Synoniem betekenis

Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.