Synoniemen voor Blok en ander woord voor Blok

Blok bestaat uit 4 letters.
Blok bevat 1 klinkers.
Blok bevat 3 medeklinkers.
Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: een groep landen in een speciale alliantie

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: een kamer of etablissement waar alcoholische dranken aan de balie worden geserveerd

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: een blok vaste stof (zoals zeep of was)

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: een metalen gietstuk dat de cilinders en koelkanalen van een motor bevat

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: (informatica) een sector of groep sectoren die functioneren als de kleinst toegestane data-eenheid

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: aaneengesloten periode die besteed wordt aan één zaak

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: begrensd door zes parallellogrammen waarvan de tegenoverliggende identiek zijn

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: stuk hard materiaal

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: groep huizen

Synoniemen voor "Blok":


Blok ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Blok: motiefje

Synoniemen voor "Blok":


puzzels waar Blok in voor komt

Er is nu gezocht op het woord Blok.

Er is nu gezocht op het woord Blok.

We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter B

12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters Bl van het woord Blok

#synoniemen

#synoniemen nederlands

#synoniem

#synoniemenwoordenboek

#Puzzelwoordenboek

#puzzel woord

#ander woord voor

#oefening

#suggestie

Wat is een synoniem?
Synoniem betekenis

Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.