Synoniemen voor BOB en ander woord voor BOB

BOB bestaat uit 3 letters.
BOB bevat 0 klinkers.
BOB bevat 3 medeklinkers.
BOB ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van BOB: het lid van een partij die is aangewezen om af te zien van alcohol en dus nuchter is als het tijd is om naar huis te rijden

Synoniemen voor "BOB":


BOB ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van BOB:

Synoniemen voor "BOB":


BOB ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van BOB: voorheen twee korte sleden aan elkaar gekoppeld

Synoniemen voor "BOB":


puzzels waar BOB in voor komt

Er is nu gezocht op het woord BOB.

Er is nu gezocht op het woord BOB.

We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter B

12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters BO van het woord BOB

#synoniemen

#synoniemen nederlands

#synoniem

#synoniemenwoordenboek

#Puzzelwoordenboek

#puzzel woord

#ander woord voor

#oefening

#suggestie

Wat is een synoniem?
Synoniem betekenis

Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.