Synoniemen voor CCOD en ander woord voor CCOD

CCOD bestaat uit 4 letters.
CCOD bevat 0 klinkers.
CCOD bevat 4 medeklinkers.

Er zijn helaas geen synoniemen voor CCOD gevonden. Kom later terug om te kijken of er wel synoniemen gevonden zijn. We zijn continue bezig met synoniemen toevoegen.

puzzels waar CCOD in voor komt

Er is nu gezocht op het woord CCOD.

Er is nu gezocht op het woord CCOD.

We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter C

12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters CC van het woord CCOD

#synoniemen

#synoniemen nederlands

#synoniem

#synoniemenwoordenboek

#Puzzelwoordenboek

#puzzel woord

#ander woord voor

#oefening

#suggestie

Wat is een synoniem?
Synoniem betekenis

Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.