Synoniemen voor confetti en ander woord voor confetti

confetti bestaat uit 8 letters.
confetti bevat 3 klinkers.
confetti bevat 5 medeklinkers.
confetti ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van confetti:

Synoniemen voor "confetti":


confetti ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van confetti:

Synoniemen voor "confetti":


  Woorden die te maken hebben met confetti

  deze woorden zijn gevonden op: Wikipedia

  puzzels waar confetti in voor komt

  Er is nu gezocht op het woord confetti.

  Er is nu gezocht op het woord confetti.

  We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter c

  12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters co van het woord confetti

  #synoniemen

  #synoniemen nederlands

  #synoniem

  #synoniemenwoordenboek

  #Puzzelwoordenboek

  #puzzel woord

  #ander woord voor

  #oefening

  #suggestie

  Wat is een synoniem?
  Synoniem betekenis

  Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
  De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.