Synoniemen voor Corioliseffect en ander woord voor Corioliseffect

Corioliseffect bestaat uit 14 letters.
Corioliseffect bevat 6 klinkers.
Corioliseffect bevat 8 medeklinkers.
Corioliseffect ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van Corioliseffect: (fysica) een kracht als gevolg van de rotatie van de aarde; werkt op een bewegend lichaam (vliegtuig of projectiel) in een roterend referentieframe; in een roterend referentiekader kan de tweede bewegingswet van Newton worden toegepast als naast de werkelijke krachten die op een lichaam inwerken een Coriolis-kracht en een middelpuntvliedende kracht worden geintroduceerd

Synoniemen voor "Corioliseffect":


Woorden die te maken hebben met Corioliseffect

deze woorden zijn gevonden op: Wikipedia

Er zijn helaas geen puzzels gevonden waar Corioliseffect in voor komt

Wellicht kun jij er een vinden

Er is nu gezocht op het woord Corioliseffect.

Er is nu gezocht op het woord Corioliseffect.

We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter C

12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters Co van het woord Corioliseffect

#synoniemen

#synoniemen nederlands

#synoniem

#synoniemenwoordenboek

#Puzzelwoordenboek

#puzzel woord

#ander woord voor

#oefening

#suggestie

Wat is een synoniem?
Synoniem betekenis

Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.