Synoniemen voor eigenschap en ander woord voor eigenschap

eigenschap bestaat uit 10 letters.
eigenschap bevat 4 klinkers.
eigenschap bevat 6 medeklinkers.
eigenschap ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van eigenschap: een abstractie die behoort tot of kenmerkend is voor een entiteit

Synoniemen voor "eigenschap":


eigenschap ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van eigenschap: een constructie waarmee objecten of individuen kunnen worden onderscheiden

Synoniemen voor "eigenschap":


eigenschap ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van eigenschap: de karakteristieke delen van iemands gezicht: ogen en neus en mond en kin karakteristieke gezichtslijn

Synoniemen voor "eigenschap":


eigenschap ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van eigenschap: een bijzonder of opvallend artikel in een krant of tijdschrift

Synoniemen voor "eigenschap":


eigenschap ( zelfstandig naamwoord )

Definitie of betekenis van eigenschap: onderscheidend kenmerk

Synoniemen voor "eigenschap":


Woorden die te maken hebben met eigenschap

deze woorden zijn gevonden op: Wikipedia

Er zijn helaas geen puzzels gevonden waar eigenschap in voor komt

Wellicht kun jij er een vinden

Er is nu gezocht op het woord eigenschap.

Er is nu gezocht op het woord eigenschap.

We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter e

12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters ei van het woord eigenschap

#synoniemen

#synoniemen nederlands

#synoniem

#synoniemenwoordenboek

#Puzzelwoordenboek

#puzzel woord

#ander woord voor

#oefening

#suggestie

Wat is een synoniem?
Synoniem betekenis

Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.