Synoniemen voor Elia en ander woord voor Elia

Elia bestaat uit 4 letters.
Elia bevat 2 klinkers.
Elia bevat 2 medeklinkers.

Er zijn helaas geen synoniemen voor Elia gevonden. Kom later terug om te kijken of er wel synoniemen gevonden zijn. We zijn continue bezig met synoniemen toevoegen.

puzzels waar Elia in voor komt

Er is nu gezocht op het woord Elia.

Er is nu gezocht op het woord Elia.

We hebben 12 random andere woorden geselecteerd die beginnen met de letter E

12 random gegenereerde woorden die beginnen met de eerste 2 letters El van het woord Elia

#synoniemen

#synoniemen nederlands

#synoniem

#synoniemenwoordenboek

#Puzzelwoordenboek

#puzzel woord

#ander woord voor

#oefening

#suggestie

Wat is een synoniem?
Synoniem betekenis

Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal.
De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis ervan te veranderen. Woorden worden in één bepaalde betekenis als synoniem beschouwd: bijvoorbeeld lang en uitgebreid in de context zijn lange tijd of verlengde tijd synoniem, maar lang kan niet worden gebruikt in de uitdrukking uitgebreide familie. Synoniemen met exact dezelfde betekenis delen een seme of denotationeel sememe, terwijl synoniemen met onnauwkeurig vergelijkbare betekenissen een breder denotationeel of connotationeel sememe delen en dus overlappen binnen een semantisch veld. De eerste worden soms cognitieve synoniemen genoemd en de laatste bijna-synoniemen, plesioniemen of poeciloniemen.